avatar
DPU-แท็กซี่ไทย
DPU-แท็กซี่ไทย เพื่อคนขับรถแท็กซี่ไทย (Thai Taxi Drivers) ให้สามารถสื่อสารกับผู้โดยสารชาวต่างชาติให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
Dialogflow LogoPowered by
mic